Phương pháp dạy học

Việc cho trẻ tiếp cận thông tin và được rèn kỹ năng thông qua các kênh giác quan đa dạng như xúc giác, thính giác, thị giác, vị giác, khứu giác là phương pháp đặc biệt hiệu quả vì trẻ dễ dàng ghi nhớ khi được trải nghiệm cùng một việc qua nhiều cách khác nhau. Trẻ có được càng nhiều kích thích chất lượng tốt thì càng có khả năng xử lý với cảm giác và cảm tính của mình

Phương pháp Đa giác quan giúp trẻ sử dụng một hoặc nhiều giác quan của mình cùng một lúc nhằm mục đích:

1.    Thu thập thông tin về một vật/sự việc .
2.    Liên kết thông tin với những gì trẻ đã biết và hiểu được .
3.    Học cách giải quyết vấn đề .
4.    Làm quen với kỹ năng phân tích, lý luận .
5.    Hiểu được mối quan hệ giữa các khái niệm .
6.    Lưu trữ thông tin và hình thành kiến thức, kỹ năng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *